Támogatott projektek (vállalati innováció)

Olajmentes, ultranagy nyomású radiáldugattyús-szivattyú kifejlesztése (GINOP-2.1.7-15-2016-02081)

Az INNOPRESS Kft. a GINOP-2.1.7-15-2016-02081 számú, „Olajmentes, ultranagy nyomású radiáldugattyús-szivattyú kifejlesztése” c. projekt keretében 57 902 437 Ft támogatást nyert innovációs projektjének megvalósítására. A Támogatás intenzitása: 61.04 %

A projekt 2018.02.01 és 2020.04.30 között valósult meg.


A projekt célja a jelenlegi hagyományos, tovább jelentősen nem fejleszthető dugattyús szivattyúknál jóval hatékonyabb, kisebb  költséggel és környezetterheléssel működtethető, olajmentes radiál dugattyússzivattyú kifejlesztése volt, ami áttörést jelent a berendezés működtetésének, felhasználhatóságának tekintetében.

Közvetlen célunk volt a fejlesztéssel, hogy az elsődleges célcsoportként elérhető, gumiőrlést végző társaságok számára értékesítsük a projekt eredményeképpen kialakított innovatív olajmentes dugattyúszivattyú aggregátor berendezést, ezáltal hozzájárulva a felhasználók üzemeltetési költségeik, és a globális környezeti terhelés csökkentéséhez.

A projekt 4 fejlesztési ütemet tartalmazott:

1. ütem

a) Üzemi fordulatszám kiválasztása: előzetes tanulmánytervünk alapján pontos számításokat végeztünk a kétféle lehetséges üzemi fordulatszám esetére, amely során meghatározásra kerültek a szivattyú főbb paraméterei.

b) Kísérleti minta megtervezés: a fenti eredményeket értékelve kiválasztásra került a kedvezőbb változat. A gyártástechnológia kidolgozásra került, amely kiterjed az alapanyag kiválasztására, az anyagpárosításokra, a megmunkálási technológiákra és gépekre. Végezetül szerelési terv készült, és meghatározásra kerültek az üzemeltetési előírások, beleértve a baleset- és munkavédelmet. A nagy nyomás miatt csak körültekintően lehet üzemeltetni a berendezést.

A 2. ütem során került sor a prototípus alapját képező kísérleti állomás kialakítására, az alábbi feladatok elvégzésével:

  • A termék legyártásához szükséges alkatrészek alkalmas beszállítóinak kiválasztása, azok minősítése felkészítése a gyártás különleges igényeihez.

  • A termék gyártásának folyamatos ellenőrzése, problémák esetén azok megoldása.

  • A kész alkatrészek mérése, minősítése, összeszerelése.

  • Az egyetemi próbaállomás közös tervezése, mérési feladatterv közös kidolgozása

  • Mérési munkaállomás eszközeinek beszerzésére

A 3. ütem során került sor a kísérleti minta módosítására a korábbi vizsgálatok tükrében, az Innopress Kft. kutatói és technikusai folyamatos támogatási, műszaki hibaelhárítási felügyelete mellett. Az ütem keretében 3 méréssorozat valósult meg. Az első méréssorozat után a szivattyút szétszereltük, megvizsgáljuk az alkatrészek kopását, változásait, az adatok alapján módosítottuk a tervet / gyártástechnológiát / anyagválasztást / szereléstechnológiát, és végrehajtottuk az alkatrészek szükséges módosításait.

A fenti ütemek sikeres elvégzését követően került sor az üzemi tesztekhez szükséges berendezés előállítására a kísérleti állomás használható egységeinek felhasználásával, a közvetlenül szükséges anyagok beszerzésével. A prototípus beépítésre került az üzemi próbákhoz. Üzemi próbák 1 ill. 2 műszakban, hibaelhárítás, hiba elemzés, különbözeti alkatrészek tervezése, beszerzése, beépítése, további tesztelés valósult meg az ütem során. Az üzemi tesztek alapján véglegesítettük a gyártási dokumentációt.

A fejlesztés sikeresen megvalósult.


All rights reserved - 2013 - www.innopress.hu - www.archamax.hu