Támogatott projektek (Víz alatti, távvezérelt munkarobot kifejlesztése)

Víz alatti, távvezérelt munkarobot kifejlesztése az INNOPRESS Kft.-nél

A projekt az Európai Unió támogatásával , az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt neve: "Víz alatti távvezérelt munkarobot kifejlesztése az INNOPRESS Kft.-nél"

Projekt időtartama: 12 hónap

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok):
A projekt célja egy víz alatt üzemeltethető, távvezérelt robot kifejlesztése, valamint piaci bevezetése, amely jelentős áttörést jelent a víz alatti kutatás, ipari munkavégzés és mentési technológia fejlődésében.

A víz alatti ipari vagy tudományos munkák, kutatások során elsősorban búvárok által, emberi munkaerőt alkalmaznak. A víz alatti fizikai munka végzése nagy kockázattal jár az azt végző búvárra nézve, továbbá behatárolt a víz alatt tölthető, így a tényleges munkára fordítható idő. A búvárok által végzendő munkák hatékonysága nagy létszámot és ezzel párhuzamosan nagy infrastrukturális hátteret, szervezést igényel. Ebből adódóan az ilyen jellegű munkavégzés magas költségeket von maga után. A víz alatt végzett munkák magas kockázattal is járnak, mivel nyomás alatt végeznek fizikai tevékenységet, így ki vannak téve a keszonbetegségeknek, továbbá a technikai meghibásodások is súlyos, beláthatatlan következményekkel járhatnak. Az emberi munka kiváltására számos ipari-technikai megoldás született, ugyanakkor a víz alatti ipari munkák és kutatások területén jelenleg nem létezik olyan gépesített megoldás, amely költséghatékony, valamint az emberi munkavégzés kockázati tényezőit minimalizálná.

Prototípus leírása:
A projekt során kifejlesztésre kerül egy három főbb egységből álló, távvezérléssel működő, hidraulikus működési elvű víz alatti robot, amely az emberi munkaerő számára nehezen, hosszú idő alatt elvégezhető, valamint veszélyes anyagmozgatási munkák hatékony elvégzését szavatolja. A robot három fő egységből áll: egy gumi lánctalppal, manipulátorral (anyagmozgatásra alkalmas "robotkarral") rendelkező víz alatti egységből, egy a távvezérlést végző felszíni egységből (vázkeret, elektromotor), valamint a két egységet összekötő adat- és energiaátviteli kábelből (umbilical). A gép működtetését 3-4 fős személyzet végzi (1-1 fő a felszíni vezérlésért, az aggregátor és a kábelcsörlő kezeléséért, valamint a kábelakadás felügyeléséért felel, illetve hosszabb munkák esetén egy fő a felszíni vezérlést végző személy felváltására hivatott).

Kedvezményezett neve, és elérhetősége:
INNOPRESS Kutató-fejlesztő és Műszaki- Gazdasági, Szolgáltató Kft.
10561049-2-11
1164 Budapest, Csókakő u. 35.

Közreműködő szervezet neve, és elérhetősége:
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. - www.magzrt.hu

Irányító Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu

All rights reserved - 2013 - www.innopress.hu - www.archamax.hu